Texts and maps about TransnistriaRomanians east frontier in the vision of Ecaterina II of Russia    Granita de est a românitãtii în viziunea împãrãtesei Ecaterina a II a

What really is Transnistria?              1932-33. Genocide in Transnistria                      The Walachian law

Europae anno Domini 1700               Europae anno Domini 1750         Partition of Moldavia and Poland

Romanian widespreading             The Russification Policy              Transnistria - other ethnical maps

   Transnistria at 1915                   Transnistria at 1932                Transnistria 1941-1944

Transnistria in 1992acasa                    O.Capatina                    Mari Valori Romanesti                    proiectele Romania creatorilor