Muzica românească


Folclorul  cuprinde cântece ritualice, inițiatice, de vânătoare, pastorale, agrare, colinde, balade, doine, cântece de dragoste, cântece de joc și strigături, blesteme, descântece pe lângă cele de botez, de cununie și de înmormântare. Originile acestui folclor se pierde în preistorie. Evident o parte dintre cântece își pierd sensul, și uneori și straiele, dar tot rămâne scheletul, care  permite adulmecarea originii.  Organizarea în cete, morfologia dansului, înlănțuirea tinerilor, tipică ritualelor păgâne, și nu numai a vânătorilor ci chiar și a fetelor, la horă atestă, descendența lor din  manifetările inițiatice ale comunițăți preistorice. Temele și frazeologia cântecelor ce însoțesc aceste manifestări  precreștine este o altă dovadă a vechimii lor. In colindele de Crăciun, tradiționale, în uz (majoritar) până prin anii 1970-80 nu se amintea de loc de nașterea Mântuitorului. În unele colinde, în ultimele două versuri,  se amintea, prin adăugire „recentă”, că e seara de Crăciun. Dar acest străbun, moșul Crăciun, trebuie să fi existat deja de mult la strămoșii dacilor, de vreme ce invocarea  păgână a solstitiu de iarnă, a vânătorii, a străbunului rămân în obiceiuri și după creștinarea daco-românilor în primele secole ale mileniului I. Și rămân un mileniu! Iată o colindă din țara Făgărașului culeasă în preajma celui de al doilea război mondial:

La munți ninge, plouă,

Ler, de(da) lerui Doamne! (refren)

La șes cade rouă,

Apa de la munte,

Cu cea de la lăcustre,

Se adunară

Și se prefăcură,

Iederă măruntă,

Iarbă-nflorită,

Ș-un cerb se-nvățară,

Iedera mâncară,

Iarba-ncurcară,

Feciorul, însemnat,

S-a lăudat,

Că-l va săgeta.

Tinere, tinere,

Nu te lăuda,

Că mi-i săgeta,

Că te voi punge

În coarnele sluge,

Și te-oi zvârle

Peste munți cărunți,

Peste brazi nalți,

Unde-i iarba nerasă,

Și umbra deasă,

Jos, la fântâni reci,

Vin fete zeci,

Și tu desface,

Care-ți place,

Liniște mie-mi face!

Lerui, ler

Da lerui Doamne!

Noi cântăm

Și colindăm,

La fârtați o închinăm

 

     Sau alta tot din Transilvania

Vânătorii lui Crăciun

Florile dalbe (refren)

De cu noapte s-au sculat

Și pornit-au la vânat.

Când a fost către sară,

Sus în nori se uitară

...

    Sau

Ce mi-e jude, te-ai gătat

Că noi așa am cugetat

Corindeo, corindeu (refren)

De toate să lase

Dumbrăvile sale.

Ce mi-am auzit

Ce mi-o nuntit

Că mi-i iarbă multă,

Multă și măruntă

Într-nsa cine paște

O turmă de ciute

Multe și cornute

În mijlocul lor

Cerb în treiștior,

În traista lui

Arme voinice,

În coarnele lui

Vergea de argint,

În buzele lui

Cupă de aur

Arme voinice

Fi-vor junilor,

Vergea de argint

Fi-va fetelor,

Cupă de aur

Fi-va meselor

Și mi-o ia spre bine

Jude, omule

Și noi o-nchinăm

Spre dalba sănătate

 

 

 

Autorul acestor rânduri a cunoscut  colinde tradiționale de Crăciun, din țara Făgărașului și în nici unele nu erau referi la nașterea Mântuitorului, sau dacă aveau era o adăugire la finele colinzii, fără legătură cu tema însăși a respectivei colinzii. Fapt atestat de culegerile de folclor.  După comunizarea satelor (anii 60-70) și obstrucționarea manifestărilor religioase de către comuniștii atei, s-a produs un efect pervers, în sensul că populația a primit colindele religioase venite din seminarele teologice, cu teme creștine precise, ca o compensație și a renunțat la treptat la colindele tradiționale, arhaice, păgâne ca cele de mai sus, care parcă nu mai aveau sens de  Crăciun! Așa cum manifestările pastorale preced poate cu un mileniu obiceiurile agrare așa obiceiurile legate de vânătoare preced pe cele pastorale  și fiecare mare cucerire/trecere coexistând, în colinde, cu precedenta/precedentele. Îl cităm pe Mircea Eliade din De la Zalmoxis la Genghis Han: „S-ar putea ca un obicei agrar  din zilele noastre să fie mai arhaic decât, de exemplu, cultul lui Zalmoxis. Se știe că anumite scenarii mitico-rituale, existente la țăranii din Europa centrală și sud orientală la începutul secolului XX, păstrau fragmente mitologice și ritualuri dispărute, în Grecia antică, înainte de Homer”. Amintim doar că autoritățile ecleziastice puritane (Sinodul din anul 692 de la Constantinopol) au încercat să extirpe, aceste obiceiuri păgâne, dar fără succes așa că a învins rațiunile de ordin practic asimilând și suprapunând peste manifestările păgâne ritualurile creștine.Din vechimea și diversitatea acestor cântece ritualice, inițiatice, de vânătoare, pastorale și agrare a decurs uluitoare bogăție a cântecelor populare românești, pe care, undeva, Bela Bartok o asimila celei de a opta minuni a lumii. Acesta plecând de la  folclor, și în primul rând, folclorul românesc a înnoit lexiconul muzical universal, prin opere noi. Bartok era originar din Sânnicolaul Mare, din Banat, pe atunci sub ocupație ungurească, în cadrul imperiului habsburgic. Acolo, în Banat, printre români,  a  câștigat  interesul  pentru folclorul acestora.  Cert este că Bela Bartok a fost fermecat de vraja muzicii românești, de componentele melodice și ritmice, de diversitatea armonică. Bartok a vizitat de zeci de ori Transilvania, înregistrând mii de cântece, dansuri și melodii instrumentale. „Cântecele valahe sunt cele mai exotice din tot ce mi-a fost dat să întâlnesc” – explica compozitorul. Muzica populară românească îi domină  preocupările muzicale: în 1909 a cules 325 de cântece românești și 25 ungurești! Între compozițiile sale bazate explicit și  pregnant pe folclorul românesc sunt și miniatura Dansuri românești, care este o perlă a pianisticii universale, Sonatina și Colinde românești pentru pian, două piese corale a cappella, nouă prelucrări pentru voce și pian, – cantata Nouă cerbi năzdrăvani, și ea un rod al inspirației folclorice românești. Cunoscând  limba română  Bartok traduce și textul baladei „Nouă cerbi năzdrăvani” în ungurește. La București, în 1913, cu sprijinul Academiei Române, apare primul lui volum – „Cântece populare românești” din  comitatul Bihor. Un an mai târziu apare la Budapesta „Dialectul muzical al poporului român din Hunedoara”. După primul război mondial Bartok se adapteaz㠄politic” cu ușurință vremurilor noi, revizioniste și unde vedea înainte melodii preluate de la românii, acum vede invers, adică melodii aduse din Asia preluate de români ... Cu toate  piruetele politice de care a fost  capabil, folclorul românesc îl preocupă în continuare. La München, în 1923, apare culegerea „Volksmusik der Rumänen von Maramureș” - „Muzica populară a românilor din Maramureș”. La Viena, în 1935, apare volumul Melodien der rumänischen Colinde - „Melodii de colinde românești”. O sinteză antologică a muzicii populare românești în viziunea lui Bartok apare postum la Haga în 1967, în  trei volume - Romanian Folk Music . Și nu toate lucrările compozitorului  au fost editate. La New-York în Biblioteca de Artă a Universității Columbia  mai sunt  trei volume ale manuscrisului „Cântecul popular românesc” , ce cuprind aproape 4300 de texte notografice –  o enciclopedie melodică a universului național românesc.

Mulți alți compozitori români ca Tiberiu Brediceanu, Sabin Drăgoi, Al. Flechtenmacher, Constantin Brăiloiu, D.G.Kiriac, Dinu Lipatti, Nicole Bretan, Teodor Bratu, Harry Brauner, Mihail Jora, Paul  Constantinescu   s-au inspirit din același izvor. Mari merite în promovarea muzicii populare le are etnomuzicologul și compozitorul Constantin Brăiloiu (1893-1958) care a fondat și condus atât Arhiva de Folclor a Societății Compozitorilor Români (1928-1943) de la București cât și Arhiva Internațională de Muzică  Populară de la Geneva (1944-1958).

De altfel și George Enescu își scrie capodoperele sale Romanian Poem, Romanian  Rapsodies, Sonata for piano and violin plecând de la folclor.

Inapoi la Cultura