Cultura, Confesiune, Etnie si Rasa
in Transilvania, Campia Tisei si Panonia

Culture, confession, ethnies and rases in Transylvania,Tisa Plain and Pannonia


Cultură, confesiune, etnie și rasă în bazinul median al Dunării - ediția a 5-a, 2019
Cultură, confesiune, etnie și rasă în Transilvania, Câmpia Tisei și Panonia - ediția a 4-a, 2017
Cultură, confesiune, etnie și rasă în Transilvania,... - ed. a 2-a, 2013 (pdf)

Fragment din Referatul științific la ediția a treia (2016)
     Lucrarea este o sinteză a numeroase documente bizantine și catolice, a numeroase cercetări germane, ungare și române privind spațiul central european. Sinteza e posibilă tocmai pentru că, odată, este acoperită o perioadă mare, din antichitate și până în prezent și, pe de altă parte, pentru că se abordează împreună procesele culturale și istorice. Genetica confirmă deducțiile logice trase din moștenirea datinilor și tradițiilor precreștine, din amprenta procesului stratificat de formare a limbii, din documentele Vaticanului. ..
     Între documentele la care se fac referiri concrete sunt și operele celebre ale lui George Barițiu, Teodor V. Păcățian, Aurel C. Popovici și C. Diaconovici publicate chiar în perioada celei mai sălbatice prigoniri a majoritarilor. ..
     În ediția a 3-a se acoperă mult mai pe larg primul genocid din Transilvania, nu numai holocaustul și al doilea genocid din perioada horthystă. Rolul jucat de horthyști la stalinizarea României este ilustrat cu date și experiențe semnificative pentru factologia perioadei. …
     Este o lucrare necesară având în vedere nivelul cultural extrem de scăzut al decidenților din România și ignoranța celor de la nivel european.

Dr.Gelu Neamțu
Institutul de Istorie “George Barițiu”al Academiei
înapoi
Proiectele Romaniei Creatorilor