Cultura, Confesiune, Etnie si Rasa
in Transilvania, Campia Tisei si Panonia
editia a 4-a, 1 decembrie 2017
Culture, confession, ethnies and rases in Transylvania,.. 4th edition
     Lucrarea a ajuns la ediția a-4-a. Această nouă ediție e mai bogată în surse, mai bine structurată. Cuprinde între altele o bogată informare datorată unui foarte mare istoric al fenomenului maghiar, Ioan Slavici, din secolul al XIX-lea.
     Lucrarea a rămas o sinteză a numeroase documente bizantine și catolice, a numeroase cercetări germane, ungare și române privind spațiul central european. Sinteza e posibilă tocmai pentru că, odată, este acoperită o perioadă mare, din antichitate și până în prezent și, pe de altă parte, pentru că se abordează împreună procesele culturale și istorice. Genetica confirmă deducțiile logice trase din moștenirea datinilor și tradițiilor precreștine, din amprenta procesului stratificat de formare a limbii, din documentele Vaticanului. ..
     Între documentele la care se fac referiri concrete sunt și operele celebre ale lui Ioan Slavici, George Barițiu, Teodor V. Păcățian, Aurel C. Popovici, C. Diaconovici și David Prodan, publicate chiar în perioada celei mai sălbatice prigoniri a majoritarilor. Din mâinile valahilor schismatici, o carte de seamă a academicianului Ioan-Aurel Pop, am preluat multe informații verificate de reputatul istoric în originale latine ..
     În ediția a 4-a nu doar se acoperă pe larg primul genocid din Transilvania, dar se și reface calculul onest al numărului de români, sași și maghiarizați asasinați. Holocaustul este integrat în al doilea genocid din perioada horthystă. Numărul total al victimelor asasinate direct, în unități militare de deminat, la Doroșici, la Kamenesc-Podolsc, la Sărmaș, la Moisei, la cotitura Donului, în unități muncă de exterminare, la Ip și Trăznea, la Mureșenii de Câmpie, pe muntele Copilași, etc depășește o jumătate de milion.
     Rolul jucat de horthyști la stalinizarea României este ilustrat cu date și experiențe semnificative pentru factologia perioadei. …
     Este o lucrare necesară având în vedere nivelul cultural extrem de scăzut al decidenților din România și ignoranța celor de la nivel european.

Dr.Gelu Neamțu (1939-2017)
Institutul de Istorie “George Barițiu”al Academiei

Volumul se găsește la librăria UBB de pe strada Napoca nr.16

Cultură, confesiune, etnie și rasă în Transilvania, ... ed. a 3-a
Cultură, confesiune, etnie și rasă în Transilvania,... ed. a 2-a (pdf)
Cultură, confesiune și rasă în Transilvania, ... ed. a 1-a

înapoi
Proiectele Romaniei Creatorilor