Romanians east frontier in the vision of Ecaterina II of Russia

Granita de est a românitatii in viziunea
imparatesei Ecaterina a II-a (Sophie Anhalt-Zerbst)

fragment si scrisori traduse din germană de Mihai Eminescu


        ,,Messager de Vienne" ne mai aduce în ultimul său număr două scrisori, una a împărătasei Ecaterina cătră Iosif II, alta a acestuia cătră Ecaterina, din care lucrul răsare cu toată evidenta. Într-o scrisoare datata din 17 septembrie 1782 Ecaterina II, după ce descrie starea de decadenta a Impărătiei otomane, face propunerea de împarteală. ln aceasta propunere aflăm următorul pasaj:
“Va trebui cred de a stabili de mai nainte si pentru totdeauna că între cele trei imperii (cel balcanic cu secundo-genitură rusească la Constantinopol, cel rusesc si cel austriac) va trebui să existe un stat autonom totdeauna neatârnat de cele trei împărății limitrofe. Acest stat despre care e vorba a-l reconstituí, si care-a existat altădată sub numele de Dacia, va putea cuprinde Moldova, Țara Românaescă si Basarabia sub guvernul unui monarh crestin, apartinând rítului ce domneste în aceste posesiuní si asupra calitătilor personale si a devotamentului căruia cele două Curti imperiale să se poată întemeía pe deplin. E bine de-a se stabili totodată că noul stat, al cărui suveran va fi ereditar, trebuie să rămâie cu totul neatârnat si că nu va putea fi nicicând anexat nici la Austria, nici la Rusia si asemenea că aceste două imperii nu vor permite nici când ca acest stat să fie cândva supus unei alte puteri. Granițele acestui nou stat vor trebui să fie delimitate despre partea Poloníei si Rusiei prin Nipru si Marea Neagră, iar despre Austria prin linia de achizițiuni pe cari le-am garantat M. V. Imp. printr-o clauză secretă a tratatului nostru, si apoi prin Olt, până unde el se varsă în Dunăre. Despre Turcia noul stat ar avea drept graniță Dunărea până la gurile ei.”

Raspunsul lui Iosif al II [ea] e datat de la 13 noiemvrie 1782. Pasajul privitor la crearea unei nouă Dacii e urmatorul:
“Cât despre crearea unei nouă Dacii sub guvernul unui prinț ereditar de religie greacă cum si despre așezarea nepotului M. V. pe tronul grecesc din Constantínopol, numaîi soarta armelor poate decide. In cazul când războiul ar reuși bine, nu voi ridica din parte-mi nici o dificultate pentru a îndeplini dorințele M.V.I. dacă se acordă cu propriile mele interese și cu comoditatea mea.”


La acestea caută să adăugăm că Iosil II avea de gând a uni acest stat si Ardealul, a da în el preponderentă elementului românesc si de a-l tine întreg în neatârnare de Austria. Singurul lucru care-l supăra era confesiunea Greco-orientală a românilor; de acolo încercări de-a cultiva repede poporul si de a-l apropria de catolicism.


Romanians east frontier


acasa-Texts and maps about Transnistria